Breadcrumb

Sizning ko'rishingiz

Ko'z, fiziologiya, kasalliklar va ko‘zning holatlari

Ko'z

Ko'z huddi kameradek. U kameraning dafragmasiga o'xshab shox parda orqali yorug'lik o'tkazadi. Kiruvchi yorug'lik miqdori qorachiq tomonidan boshqariladi, u panjara kabi ochiladi va yopiladi. Yorug'lik to'r pardaga yig'ilib, huddi nurni yozib olish uchun tasma kabi harakat qilib, miyaga tasvirni yuboradi (fotosuratning o'zi).

Ko'zning boshqa tuzilmalari ko'rishning asosiy faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi: Ba'zilari ko'zni namlash yoki oziqlantirish uchun suyuqlik (ko'z yoshi va qon kabi) kelishini ta‘minlaydi. Boshqalari - ko'zning harakatlanishiga imkon beradigan mushaklar. Ba’zilari ko'zni shikastlanishdan himoya qiladi (masalan, qovoq va shox pardaning epiteliysi).  Va ba’zilari miyaga sezgir ma’lumot yuboradigan xabarchilar (masalan, shox pardadagi og'riq sezuvchi nervlar va to'r parda ortidagi ko'ruv nervi). 

Ko'zning har qanday tuzilmasida kasallik yoki shikastlanish paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun oftalmologiya ko'plab mutaxassisliklarga bo'linadi.

Ko'z
 1. Siliar tana

 2. Sklera

 3. Xoroidea

 4. To'r parda

 5. Fovea

 6. Markaziy retina arteriyasi va venasi

 7. Ko'ruv diski (ko'r nuqta)

 8. Ko'ruv nervi

 9. Suspensor bog'lamlar

 10. Ko'z ichi suyuqligi

 11. Shox parda

 12. Qorachiq

 13. Rangdor parda

 14. Gavhar