Breadcrumb

Santenning qadriyatlari va missiyasi bayonoti

Qadriyatlar

Yaponchada biz shunday deymiz:

Our vision text

Ma’nosi: 
“Odamlar sog'lig'iga hissa qo'shish uchun tabiat sirlari va mexanizmlarini o'rganish"

Santen tomonidan Konfutsiyning Zhongyong (Ma’no doktrinasi) ning 22-bobi parchasini asl talqini.

Biz nima muhimligi haqida yaxshilab o'ylaymiz, nima qilishimiz kerakligini aniq belgilab olamiz va tezda harakat qilamiz.


Missiya bayonoti

Oftalmologiyaga e’tibor qaratish orqali Santen noyob ilmiy bilimlarni va tashkiliy qobiliyatlarni rivojlantiradi, bu bemorlar, ularning yaqinlari va natijada jamiyat farovonligiga hissa qo'shadi.